ข้อตกลงการใช้เว็บบอร์ด Classified

ThaiMacClub's picture
  • เว็บไซต์ Thai Mac Club เป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่ Classified สำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เท่านั้น ไม่มีส่วน ได้-เสีย กับการประกาศข้อความที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

  • ข้อความประกาศ Classified ที่เกิดขึ้น เกิดจากการ Post ข้อความโดยผู้ประกาศ หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ผู้ประกาศจะต้องรับผิดชอบข้อความนั้นด้วยตัวเอง ตามข้อตกลงในการเก็บข้อมูลจราจร และชื่อผู้ใช้งาน (อ่าน ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ ThaiMacClub.net)

  • Thai Mac Club ไม่ได้ดำเนินการเป็นคนกลาง ในการ ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ผู้ประกาศ และ ผู้ที่ต้องการ ตกลงยินยอมเงื่อนไขกันเอง โดยไม่เกี่ยวกับผู้อื่น

  • เว็บไซต์ Thai Mac Club ไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีไทยแมคคลับ ในการ ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ในห้อง Classified แห่งนี้

  • ผู้ประกาศ และ ผู้ที่ต้องการ จะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวัง ด้วยตัวเอง