เกี่ยวกับ app store

1 reply [Last post]
Title Natchanon
Title Natchanon's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2014-06-06
Posts: 1

คือตอนนี้อัพเดทอะไรไม่ได้เลยครับ พออัพเดทก้ขึ้นว่า there is a billing problem with a previous purchase. Please update your payment method พออัพเดทข้อมูล ใส่รหัสบัตีไปใหม่ก้ไม่ได้อยู่ดีครับ

ThaiMacClub
ThaiMacClub's picture
Offline
ผู้ดูแลระบบ :)
Joined: 2010-03-28
Posts: 24

admin เคยเจอครับ มีการค้างยอดชำระครับ ซึ่ง store ไม่สามารถตัดเงินจากบัตรที่ผูกใช้งานอยู่ครับ ให้เราตรวจสอบหมายเลขบัตรอีกทีหรือเปลี่ยนเลขที่บัตรใหม่ครับ เพื่อให้ยอดตัดสมบูรณ์

thaimacclub.net