ช่วยหน่อยครับ macbook โหลดไฟล์ไมไ่ด้

7 replies [Last post]
sothing
sothing's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2014-06-20
Posts: 4

macbook pro โหลดไฟล์ไรไม่ได้เลยอะครับมันขึ้นแต่แบบนี้อะครับ

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

เป็นที่ firefox extension หรือเปล่าครับ safari หรือ chrome load ได้ไหมครับ

sothing
sothing's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2014-06-20
Posts: 4

WorraWout wrote:
เป็นที่ firefox extension หรือเปล่าครับ safari หรือ chrome load ได้ไหมครับ

ใช่ไม่ได้ ทั้ง 3 เลยครับ

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

ได้ลงโปรแกรมเกี่ยว download อะไรที่เครื่องไหมครับ

sothing
sothing's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2014-06-20
Posts: 4

WorraWout wrote:
ได้ลงโปรแกรมเกี่ยว download อะไรที่เครื่องไหมครับ

ที่มีก็มีแค่พวกโปรแกรมโหลดหนัง กับ โหลดบิท อะครับ

โหลดหนังก็ realplayer กับ download help

โหลดบิทก็ utorrent

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

ลองปิด download help ไปครับ

sothing
sothing's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2014-06-20
Posts: 4

WorraWout wrote:
ลองปิด download help ไปครับ

ไม่ได้อยู่ดีอะครับ

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

งั้นลองตัวนี้ดูครับ
http://www.opera.com

ว่าได้ไหม ถ้าไม่ได้ แสดงว่าเป็นที่ internet ถ้าได้แสดงว่าเป็นที่ Plug in บางตัวที่ทำงานร่วมกับ Browser Safari, Firefox, Chrome มีปัญหาผิดพลาด ทางออกสุดท้าย ลบ Extension ทุกตัวที่ลง ออกใหมดครับ reset ทั้ง 3 ตัวดู