อัดเสียงที่ออกมาจาก Safari บน mac ยังไงครับ

1 reply [Last post]
narin1975
narin1975's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2011-11-17
Posts: 2

บางทีเปิดวิทยุออนไลน์ฟังผ่าน Safari

อยากอัดเสียงรายการเอาไว้ โดยที่ไม่ต้องเปิด volume เครื่อง ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงครับ ถ้าต้องมี app ต่างหาก คือ app อะไรครับ

Phoenix
Phoenix's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2007-11-12
Posts: 210

ผมไม่แน่ใจคำถามตรงที่บอกว่า.. "อยากอัดเสียงรายการเอาไว้ โดยที่ไม่ต้องเปิด volume เครื่อง"! อันนี้คืออยากอัดเสียงแต่ตอนที่อัดไม่อยากให้มีเสียง หรือว่าอะไรยังไงครับ??

แต่ถ้าแค่อยากอัดเสียงของโปรแกรมต่างๆบนเครื่อง ผมแนะนำ Audio Hijack Pro ครับ..