ถังขยะสามารถกู้ไฟล์ได้หรือไม่

2 replies [Last post]
isara
isara's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-08-24
Posts: 125

พอดีใช้MBPอยู่ครับ และได้ลบempty ที่ถังขยะ แต่มีไฟล์ที่ต้องการดิดไปด้วย จะสามารถกู้ไฟล์ได้หรือไม่ และวิธีใหนครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

Atty

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261
isara
isara's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-08-24
Posts: 125

ขอบคุณครับ

Atty