บันทึกเสียงจาก Voice Memos แล้วจะเอาไฟล์ออกมาใช้ยังงัยครับ

1 reply [Last post]
isara
isara's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-08-24
Posts: 125

บันทึกเสียงจาก Voice Memos แล้วจะเอาไฟล์ออกมายังงัยครับ

Atty

Sky Pengkuy
Sky Pengkuy's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2013-11-15
Posts: 8

เสียบเครื่อง iPhone, iPad เชื่อมต่อกับเครื่อง Mac แล้งเปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมา ในช่อง Music จะเห็นว่ามี Voice Memo อยู่ใน List ของเพลงเลือก Sync ลงเครื่องคอมฯได้เลยครับผม

Fix Mac all model iOverServe