บันทึกเสียงจาก Voice Memos แล้วจะเอาไฟล์ออกมายังงัยครับ

4 replies [Last post]
isara
isara's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-08-24
Posts: 125

บันทึกเสียงจาก Voice Memos แล้วจะเอาไฟล์ออกมายังงัยครับ

Atty

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

เสียบ iOS Device กับ Mac เปิด iTunes แล้ว sync เฉพาะ voice ครับ

เพิ่มเติม
http://www.idownloadblog.com/2014/02/23/how-to-transfer-voice-memos-iphone-computer/

isara
isara's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-08-24
Posts: 125

ขอบคุณครับทำตามขันตอนได้แล้ว แต่ปัญหาจะเอามันออกจากiTuneได้อย่างไรครับ( song )

Atty

isara
isara's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-08-24
Posts: 125

เพิ่มเติมครับ คือไฟล์มันอยู่ในitune media แต่เป็นนามสกุลm4a เราจะเอาออกไปใช้งานอย่างอื่น เช่น mp3 ได้อย่างไรครับ

Atty

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

convert m4a to mp3 ได้เลยครับ