เปิด App Store บน Macbook Pro ไม่ได้

1 reply [Last post]
Dog Alone
Dog Alone's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2011-01-13
Posts: 38

เมื่อวานผมเข้า App Store เพื่อที่จะอัพเกรดจาก Mavericks ไปเป็น Yosemite หลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็เริ่มติดตั้ง ในขณะที่ติดตั้งไปได้ครึ่งหนึ่งก็เกิด error แจ้งว่าไฟล์ที่โหลดมาไม่สมบูรณ์ ให้กลับไปลบไฟล์นี้ออกแล้วดาวน์โหลดใหม่ หลังออกจากติดตั้งแล้วไปลบไฟล์เก่าออก พอจะเข้า App Store เพื่อดาวน์โหลดใหม่ กลายเป็นเข้าไม่ได้ แถมพวก iWork, Previews ก็เข้าไม่ได้ด้วย อยากทราบว่าพอมีวิธีแก้ไขโดยไม่ต้อง format ใหม่หรือเปล่าครับ (ขอวิธีแบบละเอียดหน่อยครับ)

If it seems like I'm shining brightly. It's probably a reflection of something you already are.

Dog Alone
Dog Alone's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2011-01-13
Posts: 38

ได้แล้วครับ ทำตามนี้ครับ http://support.apple.com/kb/HT4718?viewlocale=th_TH&locale=en_US
มีทริกเฃ็กน้อยนะครับ ก่อนจะ Reinstall OS X ให้ทำ Repair Disk จนขึ้น errors ว่า "the disk cannot be fixed" จึงค่อยกลับมาเลือก Reinstall OS X

If it seems like I'm shining brightly. It's probably a reflection of something you already are.