updateเป็น iOS 8 ถ่ายรูปแล้วไม่เด้งไปFacebook

No replies
isara
isara's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-08-24
Posts: 125

ก่อนที่จะupdateเป็นiOS 8 ผมถ่ายรูปแล้วสักพักมันจะเด้งเตือนที่NotificationของFacebookเลยว่าเราถ่ายไปกี่รูป และสามารถเอาออกมาใช้ได้เลย แต่หลังจากupdateแล้วไม่รู้ทำไมfunctionนี้มันหายไป นึกไม่ออกว่าก่อนนี้ตั้งค่าอะไรอย่างงัย พอจะมีวิธีแนะนำป่าวครับ

Atty