ขอแสดงความเสียใจคุณ Worrawout เร่ืองคุณแม่ด้วยครับ

6 replies [Last post]
powerboil
powerboil's picture
Offline
สมาชิกวิสามัญ
Joined: 2005-05-17
Posts: 455

ขอแสดงความเสียใจคุณ Worrawout เรื่องคุณแม่ที่รักจากไป...ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

blue_wind
blue_wind's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2006-06-15
Posts: 82

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

mike99_tiger
mike99_tiger's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2013-03-01
Posts: 24

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

Phoenix
Phoenix's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2007-11-12
Posts: 210

เสียใจด้วยนะครับ..

NMWP
NMWP's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2012-03-31
Posts: 25

เสียใจด้วยครับ

Puwanart
Puwanart's picture
Offline
โพสต์น้อย
Joined: 2007-03-28
Posts: 10

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

My Icon Project : www.puwanart.net

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เพื่อนในไทยแมคคลับมากๆ ครับ จากใจจริงๆ
ไทยแมคคลับที่นี่สำหรบผมเป็นทั้งครู เป็นทั้งเพื่อน และหลายๆ อย่าง
ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ มีจุดมุ่งหมายคล้ายๆ กัน
การตอบคำถามในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ โดยไม่หวังผลตอบแทน...
ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างบุญให้กับท่านที่ตอบคำถามด้วยใจ ใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่น
การช่วยเหลือคนอื่นตามความสามารถในสิ่งที่เรารู้
ในนี้ไม่มีคนเก่งหรือไม่เก่ง แต่มีแค่คนรู้..กับไม่รู้ เท่านั้นเอง
...ผมเชื่อเช่นนั้น

ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ สมาชิกไทยแมคคลับทุกคนครับ