สอบถามการแก้ไขปัญหาส่ง Mail ภาษาไทยจาก Mail ของ Maverick

1 reply [Last post]
Suwit Gamolglang
Suwit Gamolglang's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2014-01-14
Posts: 1

มีปัญหาเมลล์ที่ส่งจาก Mail ของ Maverick เมื่อไปเปิดอ่านใน Outlook บน Windows แล้วกลายเป็นภาษาต่างดาว เคยใช้วิธี force defaults write com.apple.mail NSPreferredMailCharset "UTF-8" แล้วไม่Work รบกวนสอบถามว่ามีวิธีการแก้ไขหรือไม่ครับ (ก่อนหน้านี้ใน Version สิงโตภูเขา ทำได้ครับ)

WorraWout
WorraWout's picture
Offline
ทีมงาน
Joined: 2007-02-05
Posts: 1261

รหัส code ภาษาไทยจาก Mavericks 10.9 ที่เป็น unicode แล้วและส่งออกกไปแล้ว WIndows เป็นตัวแสดงผล นั้นหมายความว่า windows ที่ใช้งาน MS Ourlook อาจจะไม่รองรับการใช้งาน font unicode ครับ ป