สอบถามเกี่ยวกับ %CPU ครับ

1 reply [Last post]
Patrick LaPheis
Patrick LaPheis's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2014-01-15
Posts: 2

ผมใช้เป็นตัว mac air 2013 i7 อยู่ ซึ่ง cpu รุ่นหลัง ๆ จะมี turbo boots

ผมอยากรู้ว่า %cpu ตรงนี้ดูยังไงครับว่าเป็น turbo boots แล้ว บางที่ขึ้น 100 % 200 % ไปถึง 350%

บางครั้งใช้ render file เดิม มันก็วิ่งแค่ 100 % มีวิธีที่จะบังคับมันให้วิ่งสุดไหมครับ หรือบังมีโปรแกรมลงเพิ่มให้มันเปิด turbo boots สุดไหมครับ

ผมใช้งานเมืองหนาว เวลาพัดลมหมุนเต็มที่ก็ยังไม่ร้อนครับ

powerboil
powerboil's picture
Offline
สมาชิกวิสามัญ
Joined: 2005-05-17
Posts: 455

ลองอ่านดูคับ

https://discussions.apple.com/message/15659814#15659814