ขอประชาสัมพันธ์นิทรรการผลงานนักศึกษา ภาควิชาออกแบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

No replies
anuchasng
anuchasng's picture
Offline
สมาชิกใหม่
Joined: 2007-12-15
Posts: 3

นิทรรการ Visual Communication Design Showcase 4th
จัดแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จากรายวิชาต่างๆ ครับ
3-8 ตุลาคม 2554
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

images by free.in.th