โปรโมชั่น ทดสอบระบบแบนเนอร์ ในเว็บไซต์ ThaiMacClub

ThaiMacClub's picture

...

เว็บไซต์ ThaiMacClub.net เปิดรับผู้ที่สนใจ ลงแบนเนอร์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า หรือบริการ ที่เี่กี่ยวข้องกับ Apple Macintosh iPhone iPod และ iPad รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งแบนเนอร์ ประกอบด้วย

- Leaderboard 728 x 90 พิกเซล ตำแหน่งบนสุดของเว็บไซต์ 1 ตำแหน่ง
- Wide skyscraper 160 x 600 พิกเซล ซ้าย และ ขวา รวม 2 ตำแหน่ง
- Full banner 468 x 60 พิกเซล หน้าแรก รวม 3 ตำแหน่ง

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

- ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเว็บไซต์ร้านค้า หรือบริการ ที่อ้างอิง และตรวจสอบได้
- 1 ร้านค้า หรือบริการ สามารถใช้ิสิทธิได้ 1 สิทธิ์ (อ้างอิงจาก url ร้านค้า) รวม 2 แบนเนอร์ คือ 1. (Leaderboard หรือ Wide skyscraper) และ 2. Full banner
- รูปภาพแบนเนอร์จะต้องเป็น .jpg .png หรือ .gif เท่านั้น
- ควรมีรูปภาพแบนเนอร์หลายขนาด เพื่อการจัดการตำแหน่งแบนเนอร์
- สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ ได้ไม่จำกัด (ส่งรูปใหม่มาทางอีเมล)
- ทั้งหมดจะใช้ระบบหมุนวนหลายแบนเนอร์
- ระยะเวลาในการทดสอบระบบ 3 เดือน (ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2011)
- กิจกรรมนี้ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- เว็บไซต์ ThaiMacClub มีสิทธิขาด ในการพิจารณารับแบนเนอร์ การจัดตำแหน่งของแบนเนอร์ หรือลบแบนเนอร์ เพื่อความเหมาะสม

ส่งอีเมลเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ tmc.webmaster (at) gmail.com

หัวข้อ: ร่วมกิจกรรม ทดสอบแบนเนอร์
- แนบไฟล์ รูปภาพแบนเนอร์ หลายขนาด
- พร้อมทั้งระบุ url ที่ต้องการให้แบนเนอร์คลิกไปเปิดเว็บ